Là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc mắt, chúng tôi cung cấp các loại kính áp tròng chất lượng, tròng kính theo yêu cầu, và trợ cụ khiếm thị.


Kính áp tròng                 

Thông thường và theo yêu cầu

For regular contact lenses our brands gồm AVEO, SEED, CooperVision, Bausch&Lomb và ACUVUE. Bạn có thể tìm trên website của chúng ta: www.contactlensesvietnam.com  hay liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin hay đặt hàng 

 Chúng tôi cũng cung cấp kính theo yêu cầu như kính áp tròng cho trẻ em, cho bệnh giác mạc chóp, kính thay mỗi năm, kính toric đặc biệt, kính thẩm mỹ.

Trợ cụ khiếm thị                 

 

Người bị giảm thị lực có nhiều nhu cầu để cuộc sống dễ dàng hơn và tối đa chất lượng cuộc sống và không bị phụ thuộc. Giải pháp là các thiết bị phóng đại điện tử, dụng cụ phóng đại dạng có chân hay cầm tay, kính giảm chói,... Chúng tôi mang đến nhiều trợ cụ khiếm thị chất lượng từ Đức.