Phí khám bệnh:

Phí khám cơ bản:  Bao gồm kiểm tra thị lực, tật khúc xạ, nhãn áp, khám sàng lọc bán phần trước và sau. Bạn sẽ nhận được đơn thuốc, đơn kính áp tròng và/hoặc kính gọng nếu cần thiết. Phí này cũng dành cho trẻ em cần khám và kiểm tra thị lực sau khi liệt điều tiết.  (1,400,000đ)

Phí cấp cứu:  Nếu bạn có một trường hợp khẩn cấp và muốn gặp bác sĩ nhãn khoa của chúng tôi trước hoặc sau giờ hành chính, bạn có thể bấm chuông, gọi điện thoại hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ europeaneyecenter@gmail.com. Chúng tôi sẽ trả lời ngay và đặt lịch hẹn cho bạn sớm nhất có thể. (2,000,000đ)

Phí khám khúc xạ: Nếu bạn đang mang kính gọng hay kính áp tròng và chỉ muốn kiểm tra đơn kính hoặc đeo kính áp tròng, bạn có thể đặt hẹn với các chuyên viên khúc xạ của chúng tôi. Khi đó bạn sẽ không cần phải gặp bác sĩ. (800,000d)

Chúng tôi cũng khuyên người lần đầu sử dụng kính áp tròng nên kiểm tra với bác sĩ trước. Trẻ em và người lớn nên kiểm tra thường xuyên với bác sĩ để sàng lọc các vấn đề về mắt.